Home » De Heidewachtel » FCI Rasstandaard

FCI rasstandaard Nr. 102 / 06.12.2004 / NL

Kleiner Münsterländer / Heidewachtel

Land van Oorsprong: Duitsland

Datum van publicatie van de geldende originele rasstandaard: 9 november 2004

Gebruik: All-round jachtgebruikshond

Kwalificatie FCI

Groep 7

Continentale staande honden

 

Voorstaande honden

Langharig (Epagneul)

 

Sectie 1.2

Met werkproef

 

Algemene verschijning

Een middelgrote hond met een krachtige en harmonische lichaamsbouw met veel adel en elegantie en evenredig in proporties. Adelijk hoofd

In opgeheven houding toont de hond vloeiende lichaamlijnen met een horizontaal gedragen staart.

Voorbenen zijn goed bevederd.

De staart heeft een duidelijke vlag.

Het haar is glanzend, glad aanliggend tot licht gegolfd, dicht en niet te lang.

Het gangwerk is harmonisch en ruim uitgrijpend.

 

Belangrijke proporties

De lichaamlengte gemeten vanaf de punt van het borstbeen tot aan de zitbeenknobbels mag hoogstens 5 cm meer zijn dan de schofthoogte.

De schedellengte, gemeten van de jachtknobbel tot de stop, komt overeen met de lengte van de voorsnuit gemeten van de stop tot aan de punt van de neusspiegel.

Gedrag/karakter (aard)

Intelligent, leergierig, temperamentvol en evenwichtig met een stabiel karakter.

Goede sociale binding en gerichtheid op de baas (will to please).

Gepassioneerde, volhardende prooidrift, veelzijdige jachtaanleg met sterke zenuwen en wildscherpte.

Opmerkzaam, vriendelijk tegenover mensen (geschikt voor gezinsleven).

 

Hoofd

Algemeen

Het hoofd is adellijk en droog, de expressie bepaalt het type

Schedel

Vlak tot licht gewelfd

Stop

Gering maar wel duidelijk herkenbaar

Aangezicht

Eenkleurig bruin

Neusspiegel

Krachtig, lang, met rechte neusrug

Voorsnuit

 

Lippen

Kort, goed aangesloten, goed gepigmenteerd, éénkleurig bruin

Tanden

Grote witte tanden die loodrecht in de kaak staan.

Kaken

krachtige kaken met een regelmatig en volledig 42 elementen tellend scharend gebit, overeenkomstig de gebitsformule, waarbij de bovenste snijtanden zonder tussenruimte over de onderste snijtanden staan. Het teveel aanwezig zijn of het ontbreken van 2 x de P1 is toegestaan.  

Wangen

Krachtig en goed bespierd

Ogen

Van middelmatige grootte, noch uitpuilend noch diepliggend, zo donkerbruin mogelijk. De oogleden moeten de oogbol goed omsluiten en het bindvlies bedekken.

Oren

Breed, hoog aangezet, vlak aanliggend, naar onder toe spits  toelopend, niet over de mondhoek reikend.

Hals

 

Lengte

In harmonie met het totaalbeeld, naar de romp toe geleidelijk breder wordend.

Nek

zeer gespierd en licht gewelfd met strak aanliggende keelhuid.

 

 

Lichaam

 

Bovenbelijning

Vloeiend en licht aflopend

Schoft

Duidelijk waarneembaar

Rug

Sterk en goed gepsierd. Doornuitsteeksels van de wervels moeten door het spierstelsel bedekt zijn.

Lendenen

Kort, breed en gespierd

Kruis

Lang en breed, niet sterk hellend, naar de staart toe slechts licht aflopend.

Bekken

Goed breed

Borst

Meer diep dan breed, een zover mogelijk naar achter reikend borstbeen met goed gewelfde ribben.

Onderbelijning

en buiklijn droog en in een elegante lichte boog naar achter oplopend.

Staart

 

Aanzet

Hoog, middelmatig lang met lange vlag, bij de aanzet krachtig vervolgens smal toelopend.

Dracht

In rust naar beneden hangend, het laatste derde deel mag een weinig opwaarts gebogen zijn.

 

In beweging horizontaal en niet te hoog boven de rugbelijning uitkomend en licht gebogen gedragen. In beweging horizontaal en niet te hoog boven de rugbelijning uitkomend en licht gebogen gedragen. 

Ledematen

 

Voorhand

 

Algemeen

Van voren bekeken recht en zo veel mogelijk parallel.

 

Van de zijkant bekeken goed onder het lichaam staande benen.

 

De afstand van de bodem tot de ellebogen, moet ongeveer gelijk zijn aan de afstand tussen de ellebogen en de schoft

Schouders

Goed aanliggend, krachtig bespierd, met de opperarm een goede hoek van ongeveer 90 graden vormend.

Opperarm

Goed van lengte en goed gespierd

Ellebogen

Goed tegen het lichaam aanliggend, naar buiten noch naar binnen draaiend. De opperarm en de onderarm vormen een goede hoek.

Onderarm

Loodrecht met krachtige botten

Voorvoet-

Krachtig

Wortelgewricht

Middenvoorvoet

Een weinig naar voren gericht.

Voorvoeten

Rond en gewelfd met goed gesloten tenen en voldoende dikke, stevige, robuuste voetzolen, zonder al te weelderige beharing. Zij staan parallelzowel in stand als in beweging, naar binnen noch naar buiten gericht.

Achterhand

 

Algemeen

Van achter gezien recht en parallel. Krachtige beenderen met correcte hoekingen in knie- en spronggewricht

Dijbeen

Lang, breed en goed gespierd. Bekken en dijbeen vormen een goede hoek.

Knie

Lang, breed en goed gespierd. Bekken en dijbeen vormen een goede hoek.

Onderbeen

Lang, gespierd en pezig

Spronggewricht

Krachtig

Achtermiddenvoet

Kort en loodrecht staand

Achtervoeten

Rond, met goed gewelfde en gesloten tenen en voldoende dikke, stevige, robuuste voetzolen, zonder al te weelderige beharing.

 

Zij staan parallel zowel in stand als in beweging, naar binnen noch naar buiten gericht.

Gangwerk

Ruim uitgrijpend met veel stuwing vanuit de achterhand en een daarbij passend ruim uitgrijpen in de voorhand. Zowel in voorhand en achterhand in een rechte lijn en parallel, met een opgeheven houding. Telgang is ongewenst.

 

 

Huid

Strak aanliggend, zonder plooivorming

Beharing

Dicht, middellang, glad tot slechts weinig gegolfd, goed aanliggend en waterafstotend.  De contouren van het lichaam mogen niet door een te lange beharing verborgen worden. De dichte beharing zal een zo goed mogelijke bescherming bieden tegen weers- en terreininvloeden en verwondingen. Kortharig glad behang is foutief.  Overvloedige borstbeharing is niet gewenst. Voorbenen bevederd.  Achterbenen met broekbeharing tot aan het spronggewricht. Staart met lange vlag en een witte staartpunt.

Haarkleur

Bruinwit en bruin-schimmel met bruine platen, mantel en stippen.

 

Een bles is toelaatbaar. Tan kleurige aftekening aan de snuit, ogen en rond de anus is toegestaan.  (Jungklaus aftekeningen).

Grootte

Reuen: 54 cm

 

Teven: 52 cm

Tolerantie

Maximale afwijking in de schofthoogte is plus of min 2 cm.

 

Fouten

 

- Iedere afwijking van bovengenoemde punten moet als fout gezien worden.

- De beoordeling moet in de juiste verhouding tot de graad van de afwijking staan.

 

Ernstige fouten: (aanzienlijke afwijkingen van de rasstandaard)

- zware grove lichaamsbouw met te zware botsubstantie.

- aanzienlijke afwijkingen van de verhouding romp – hals – schofthoogte.

- meer dan 50% van de neusspiegel vleeskleurig of gevlekt.

- spitse voorsnuit.  doorgebogen (concave) neusrug.

- te lichte ogen, fel gele roofvogelogen.

- aanzienlijk te weinig borstdiepte of een door te vlakke of tonvormige ribben gevormde borstkorf.

- sterk naar buiten of naar binnen gedraaide ellebogen.

- sterk koehakkig of sterk O- benig, zowel in stand als in de beweging.

- steil staande middenvoorvoet.

- gespreide tenen, platvoeten (doorgezakt)

- zwaar log gangwerk.

- glad behang zonder beharing, alsook te lange en gekrulde haarpunten aan het behang.

- te sterk gekrulde beharing.

- afwijking in schofthoogte van meer dan plus of min 2 cm en niet meer dan 4 cm.

 

Uitsluitende fouten: (fokuitsluitende afwijkingen van de rasstandaard)

- angstig, agressief, wild - en/of schotschuw.  Honden, die duidelijke psychische afwijkingen of gedragsstoornissen vertonen, moeten eveneens gediskwalificeerd worden.

- grove afwijkingen van het geslachtstype, geslachtsmisvormingen.

- een volledig gedepigmenteerde neusspiegel.

- alle afwijkingen van een normaal scharend gebit uitgezonderd het teveel aanwezig zijn of ontbreken van maximaal 2 x de P1.

- kaak - en lippenspleet.

- roofvogelogen.

- ectropion, entropion, distichiasis (dubbele wimperrij).

- sterke ontwikkelde keelhuid wammen.

- duidelijke karperrug.

- sterk doorgezakte rug.

- verkromming van de wervelkolom.

- misvormde borstkorf bijv. “afgezet borstbeen”.

- knikstaart, krulstaart en overige staartfouten bijv. een te korte of te lange staart.

- éénkleurigheid.

- grootte - afwijkingen van meer dan plus of min 4 cm.

 

N.B.:  Reuen moeten 2 duidelijk normaal ontwikkelde teelballen bezitten, die zich volledig in de balzak bevinden.