PRIVACYVERKLARING

 

Het in deze Privacyverklaring opgenomen privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die www.werkendeheidewachtels (hierna Werkende Heidewachtels) verwerkt.

 

Indien u gebruik maakt van een van de dekreuen op deze website genoemd of inschrijft voor een door Werkende Heidewachtels  georganiseerd evenement, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren u om de Privacyverklaring goed door te lezen.

Werkende Heidewachtels, gevestigd aan Gemshoorn 59, 3766 EK te Soest, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

https://www.werkendeheidewachtels.nl
Gemshoorn 59, 3766 EK Soest (NL), +31 (0)6 228 26 445

 

Marjo Hagoort is de Functionaris Gegevensbescherming van Werkende Heidewachtels.
Zij is te bereiken via werkendeheidewachtels@gmail.com


Persoonsgegevens die wij verwerken

Werkende Heidewachtels verwerkt de in onderstaande overzicht vermelde persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld via de Facebookpagina, in correspondentie en telefonisch
 • Uitslagen van je eigen en/of gefokte hond(en) op officiële wedstrijden en shows
 • Foto’s en video’s van jou en/of je eigen en/of gefokte hond(en) door jou geleverd aan Werkende Heidewachtels of gemaakt door zijn Werkende Heidewachtels


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Werkende Heidewachtelsverwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over uw deelname en informatie aan door Werkende Heidewachtels georganiseerde activiteiten, voor het delen van interessante aan de website gerelateerde informatie, voor de verstrekking van de door jouw aangevraagde informatie en/of het afhandelen van de van jou verkregen informatie.
  Afmelding voor de mailingen is te allen tijde mogelijk via een mail naar de websitebeheerder (werkendeheidewachtels@gmail.com), met als kenmerk “afmelding mailingen”
 • Je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en eventuele kennelnaam worden gebruikt voor het delen van informatie over te verwachten of geworpen nesten van een van mijn dekreuen.
 • Foto’s en/of uitslagen van jou en je eigen of gefokte hond(en) ter publicatie op onze website of Facebookpagina

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Werkende Heidewachtelsbewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Werkende Heidewachtels deelt of verkoopt jouw gegevens niet met of aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Werkende Heidewachtelsgebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Werkende Heidewachtels

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie en verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar werkendeheidewachtels@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
Werkende Heidewachtels wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonlijke gegevens beveiligen

Werkende Heidewachtels neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met werkendeheidewachtels@gmail.com

 

Wijzigingen

Deze Privacyverklaring is opnieuw vastgesteld op 1 januari 2019 en kan in de toekomst worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom ook om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.